Ausgabe 9 – Karikatur

15137465_1214735081939133_7373998314952019522_o

Karikatur von Paul Wehner